Фирма „ЕЛОС“ – ООД е регистрирана през 1989г. по фирмено дело №626/89 на Софийски градски съд. Същата разполага с надлежен лиценз за осъществяване на охранителна дейност с № 356 от 02.09.2004г. издаден от ДНСП, валиден за територията на цялата страна.

Във фирмата работят високо квалифицирани служители, които имат познания и притежават умения за бърза ориентация и адекватни действия в екстремни ситуации, които все по-често съпътстват напрегнатото ни ежедневие.

Ръководството на фирмата се осъществява от квалифицирани бивши офицери от МВР, придобили специална подготовка в страната и чужбина.

Дружеството разполага с необходимото бойно / гладкоцевно и нарезно / и газово оръжие, помощни средства / белезници, палки и др. / , средства за комуникация, средства за защита, необходимите превозни средства, служебни кучета за охрана на обекти и др.

Ние сме един сигурен партньор на органите на МВР за установяване на ред, спокойствие и сигурност в страната ни.

През шестнадесетгодишната си дейност фирма „ЕЛОС“ – ООД е осъществявала охрана на министерства, банки, културни институти, спортни обекти, масови мероприятия, охранявала е ВИП гости, ценни пратки и товари и имущество на физически лица и фирми / апартаменти, вили, работилници, автокъщи, обекти на хранително-вкусовата ,металургическата, химическата промишленост и др./.

По- важни обекти, охранявани от фирмата през дългогодишната си история, са : “ BNP- Дрезден банк“, телевизия „7 дни“, „Унифарм“-АД, „Сумит моторс България“-ООД, обекти на Държавна агенция за младежта и спорта,“ Юнион Миннер България“ АД, „САНИНА“ -ООД, „Мобил Тел“, „Булмес“-ЕООД, „ТОП-АВТ-К“, „ЗМТ“ АД, „Монсанто Европа СА“, офиси на „Токуда Банк“-АД, „ДЗИ Банк“-АД, Банка ДСК, „Стронг арм“ ЕООД, бар „Европа“, луксозните хотелски и апартаментни комплекси „Пири“, „Пирин резиданс“, „Бяла мура“, „Свети Георги“, „Корнелия“ и други.

Служителите на фирмата водят подготовката си в клуб по източни бойни изкства „Асикс“ – гр.Разлог, който е организатор на международен турнир по карате купа „Пирин“ – Разлог от веригата „Млади приятели на полицията“.